/assets/img/slider/_default.jpg

Ochrona słuchu w pracy

Huk robót budowlanych, praca przy wycince drzew, a nawet hurkot maszyn przemysłowych mogą na stałe uszkodzić słuch. Dlatego zgodnie z przepisami pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia pracownikom środków indywidualnej ochrony słuchu.

Kiedy pracodawca powinien ochronić pracownika przed hałasem?

Zgodnie z regulacjami Kodeksu pracy pracodawca jest zobowiązany zapewnić zatrudnionym indywidualne środki ochrony słuchu, jeśli natężenie hałasu w miejscu pracy przekracza 82 dB. Jest to taka głośność, jaką emituje np. głośny odkurzacz czy klakson. Co więcej, poziom hałasu na stanowisku pracy, w którym zatrudniony przebywa codziennie po osiem godzin, nie może przekroczyć 85 dB.

- Szczególną ochroną przed hałasem powinny zostać objęte kobiety w ciąży. Według regulacji prawnych, ciężarnym pracującym w hałasie nie wystarczy zapewnić indywidualnych środków ochrony słuchu. Na czas ciąży pracownice powinny zostać przeniesione na mniej uciążliwe stanowiska lub w ogóle zwolnione z obowiązku świadczenia pracy. – wyjaśnia Witold Sikorski z Kamed Ochronniki Słuchu. – Wszystko dlatego, że hałas o natężeniu większym niż 65 dB może negatywnie wpłynąć na płód. – uzupełnia.

Środki ochrony przed hałasem

Na stanowiskach pracy, na których pracownicy są szczególnie narażeni na hałas, pracodawca powinien stosować różnorodne środki ochrony słuchu. Najważniejszym z nich jest zapewnienie indywidualnie dopasowanych ochronników. Przełożeni powinni zadbać o to, aby podczas pracy były wykorzystywane maszyny działające możliwie najciszej. Najgłośniejsze urządzenia powinny zostać osłonięte ekranami dźwiękoszczelnymi, obudowami dźwiękoizolacyjnymi lub specjalnymi tłumikami. Ponadto pracodawca powinien zadbać o odpowiednią organizację pracy na stanowiskach najbardziej narażonych na hałas. Może to być częsta rotacja pracowników, przerwy, czy nawet stosowanie skróconego czasu pracy.

 

Kamed-ochronniki.pl
Marketingu i PR
Medializer LTD
info@medializer.pl