/assets/img/slider/_default.jpg

Aktualności

Sprawdź zawody, zagrażające pogorszeniem słuchu

Sprawdź zawody, zagrażające pogorszeniem słuchu

Czy wiesz, że stałe narażenie na hałas w pracy może stać się przyczyną trwałego ubytku słuchu? Jeśli natężenie dźwięku jest duże, przepisy BHP zobowiązują pracodawcę do zapewnienia zatrudnionym środków indywidualnej ochrony tego zmysłu. Sprawdź, w jakich zawodach słuch jest najbardziej zagrożony uszkodzeniem. Stale rośnie liczba osób mających kłopoty ze słuchem Aż 40%...
Jak prawidłowo dobrać środki ochrony słuchu?

Jak prawidłowo dobrać środki ochrony słuchu?

Każde stanowisko zagrożone hałasem wymaga doboru odpowiednich środków ochrony słuchu, z indywidualnie dostosowanym poziomem tłumienia. Rola ochronników polega na obniżeniu głośności do zdrowego poziomu 75-80 dB. Dzięki temu zmysł nie ulegnie uszkodzeniu, a pracownik nie utraci zdolności do słyszenia dźwięków ostrzegawczych. Jak dobierane są środki ochrony słuchu? Dopasowanie odpowiednich środków ochrony słuchu...
Ochrona słuchu w pracy

Ochrona słuchu w pracy

Huk robót budowlanych, praca przy wycince drzew, a nawet hurkot maszyn przemysłowych mogą na stałe uszkodzić słuch. Dlatego zgodnie z przepisami pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia pracownikom środków indywidualnej ochrony słuchu. Kiedy pracodawca powinien ochronić pracownika przed hałasem? Zgodnie z regulacjami Kodeksu pracy pracodawca jest zobowiązany zapewnić zatrudnionym indywidualne środki ochrony słuchu, jeśli...