/assets/img/slider/_default.jpg

Hałas

Hałas to każdy niepożądany dźwięk, który może być uciążliwy albo szkodliwy dla zdrowia lub zwiększać ryzyko wypadku przy pracy. Źródło: Dz. U. 2005 nr 157 poz. 1318 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała że utrata słuchu spowodowana hałasem jest „najpowszechniejszą chorobą zawodową”. Jedna trzecia pracowników narażona jest na wysoki poziom hałasu przez ponad jedną czwartą swojego czasu pracy. Jako protetycy słuchu wiemy że uszkodzeń słuchu nie można wyleczyć, ale można im zapobiegać.

Człowiek zaczyna odczuwać negatywny wpływ hałasu na poziomie ok.80 dB. Objawy te mogą być czysto fizyczne, psychiczne lub emocjonalne. Skutki pracy w hałasie nie są odczuwalne natychmiast. Uszkodzenie narządu słuchu zazwyczaj następuje stopniowo, bezboleśnie i prawie niezauważalnie. Natomiast regularne przebywanie nawet w średnio głośnym środowisku, bez odpowiednich środków ochrony, może prowadzić po pewnym czasie do nieodwracalnych problemów słuchem. W naszej codziennej pracy protetyków słuchu spotykamy się z pacjentami którzy w sposób oczywisty byli narażeni na hałas w pracy tj. stoczniowcy, młotkowi, mechanicy okrętowi, pilarze ale także nauczyciele (hałas na przerwach), miłośnicy motocyklów (zwłaszcza tzw. harleyowcy).

Przykładowe poziomy hałasu:

Zwykła rozmowa 50-60 dB (A)
Głośno grające radio 65-75 dB(A)
Ruchliwa ulica 78-85 dB(A)
Ciężarówka (odległość 7m) 95-100 dB(A)
Chlewnia w porze karmienia zwierząt 110 dB(A)
Piła łańcuchowa 115-120 dB(A)
Samolot odrzutowy (start z odl. około 25 m)  140dB(A)
Każdy kto twierdzi ze słyszy ale nie rozumie rozmów np. w większym towarzystwie, ma wrażenie że jego rozmówca mówi niewyraźnie, podkręca głośność w TV lub często prosi o powtórzenie powinien skorzystać z bezpłatnego testu słuchu w naszych gabinetach protetyki słuchu.