/assets/img/slider/informacje-dla-pracownika.jpg

Informacje dla pracownika

Słuch to zmysł, który decyduje o jakości naszego życia. Dlatego tak ważna jest troska o zachowanie go w jak najlepszej kondycji. Powinni zadbać o niego szczególnie ci, którzy narażeni są na hałas w miejscu pracy – pracownicy zakładów produkcyjnych, osoby zatrudnione na budowie czy operatorzy głośnych maszyn.

Czy wiesz, że pracodawca jest zobowiązany do chronienia Twojego słuchu?

Według przepisów ciągły hałas, na który narażeni są pracownicy, nie powinien przekraczać 85 dB. Najwyższy dopuszczalny poziom dźwięku w miejscu pracy to 110 dB – mniej więcej tyle, co natężenie dźwięku, który emituje uruchomiona piła łańcuchowa. Dopuszczalne jest także wystąpienie tzw. szczytowego poziomu dźwięku o wysokości 135 dB (na przykład odgłos uderzeń lub wybuchów). Jednak hałas o takim natężeniu musi być krótkotrwały, ponieważ zagraża trwałym przesunięciem progu słyszenia i wystąpieniu ubytków słuchu.

Obowiązki pracodawcy wobec pracownika pracującego w hałasie o natężeniu:

  • 80 dB (hałasu ciągłego) i/lub 135 dB (szczytowy poziom dźwięku) – na życzenie pracownika, pracodawca może zapewnić stosowne środki ochrony przed hałasem.
  • 85 dB (hałasu ciągłego) i/lub 137 dB (szczytowy poziom dźwięku) – pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikowi środki ochrony przed hałasem.
  • 87 dB hałasu ciągłego i/lub 140 dB (szczytowy poziom dźwięku) – praca w hałasie o tak wysokim natężeniu, także ze środkami ochrony słuchu, jest zakazana.

Wszystko, co powinieneś wiedzieć, pracując w hałasie

Zgodnie z europejską dyrektywą 2003/10/WE oraz przepisami krajowymi pracodawca powinien wyeliminować źródło ryzyka zawodowego, związane z narażeniem pracowników na hałas. Jeśli to niemożliwe, uwzględniając postęp naukowo-techniczny oraz dostępne rozwiązania technologiczne, powinien ograniczyć zagrożenie do możliwie najniższego poziomu.
Pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzania w miejscy pracy pomiarów hałasu. Musi także określić, którzy pracownicy narażeni są na głośne dźwięki, przekraczające limity wyznaczone w przepisach. Następnie powinien podjąć działania, mające na celu ochronę ich słuchu.

Obowiązki pracodawcy w zakresu BHP znajdziesz w:

  • Kodeksie Pracy (tekst jednolity Dz. U. 1998 nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami).
  • Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U 1997, nr 129, poz. 844, tekst jednolity Dz. U. 2003, nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami).
  • Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U. 2005, nr 157, poz. 1318).