/assets/img/slider/_default.jpg

Polityka prywatności

Informacja dla pacjentów Grupy Gabinetów Protetyki Słuchu Ka-Med.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 Z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej RODO) (Dz.Urz UE L 119,S.1), w związku z naszą działalnością , szanując prywatność naszych pacjentów oraz dbając o to , aby każdy z pacjentów wiedział kto i w jaki sposób przetwarza dane osobowe poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje :

Administratorem danych osobowych jest Ka-Med Katarzyna Rudnik-Sikorska z siedzibą w Gdyni przy ulicy Armii Krajowej 44 oraz Ka-Med Aparaty Słuchowe Witold Sikorski z siedzią w Lęborku przy ulicy Wolności 40 A.

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: kb@inspektorzyrodo.pl

Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów:

1/ wykonania umowy o dobór aparatów słuchowych i sprzedaż zaawansowanych technologicznie systemów wspomagających słyszenie ;

2/ marketingu bezpośredniego produktów i usług gabinetów Ka-med.;

3/ w celu realizacji umowy zawartymi z podmiotami współpracującymi.

Przysługuje Państwu prawo do:

1/ żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

2/ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji , gdy dane osobowe są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Grupę Ka-Med. lub podmiot współpracujący;

3/ cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4/ wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy o dobór aparatów słuchowych i sprzedaż zaawansowanych technologicznie systemów wspomagających słyszenie, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych.

Odbiorcą danych naszych pacjentów będą nasi pracownicy, którzy będą bezpośrednio odpowiedzialni za przetwarzanie danych oraz pozostałe wymienione poniżej podmioty :

1. Firmą świadczącym usługi wsparcia IT;

2. Firmą księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej;

3. Narodowemu Funduszowi Zdrowia;

4. Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

5. Fundacjom

6. Santander Consumer Bank S.A., BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna

Ponadto Administrator zobowiązany jest do przekazania danych pacjentów na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

Administrator potwierdza, że nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych .

Administrator nie stosuje profilowania- w trakcie prztwarzania danych osobowych , żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile .

Przeglądanie zawartości strony, nie połączone z korzystaniem z formularza kontaktowego nie wymaga podawania danych osobowych.

Skorzystanie w formularza kontaktowego, dostępnego na stronie wymaga podania danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu i adres e-mail. Dane te Grupa Ka-Med. przetwarza wyłącznie w celu przekazania odpowiedzi w związku z przesłanym zapytaniem poprzez formularz kontaktowy.

W przypadku wyrażenia zgody przez Państwa na otrzymanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe mogą być przewarzane również w celu przesłania Państwu takiej informacji.

Potwierdzacie Państwo, że zapoznaliście się z treścią Polityki poprzez złożenie stosownej oświadczenia podczas wypełniania formularza kontaktowego.

Oprócz danych podawanych przez Państwa w ramach korzystania z formularza kontaktowego, wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje:

-z użyciem plików cookie – identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej poprzez ujawnienie : adresu IP , skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki itp.